Marco娘的自言自語

目前日期文章:201101 (3)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要


marco-1.jpg

marco-2.jpg

marco0404 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()


marco-1.jpg

marco-2.jpg

marco0404 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()


前幾天寒流來
怕女兒感冒,家裡電暖器幾乎是晚上9點開始開一整晚
白天怕沒人在家才關掉
marco-1.jpg

marco0404 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()